Историята на с. Белица

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНГОРОВ
ПЕТКО МЛАДЕНОВ
АНЕТА ВЛАДИМИРОВА

СЕЛО БЕЛИЦА

ИХТИМАНСКА ОБЩИНА, СОФИЙСКИ ОКРЪГ
/Материали за историята на селото/

село Белица – София 1969 – 1979 г.

На Общинския съвет в с. Белица, Ихтиманско
София, 31.01.1980 г.

Владимир Зеленгоров

Средногорие, Средногорие,
удивителна планина
отбелязана в историята
само с няколко имена.
В него няма смирено молещи
и протегнати плахо длани,
а има Оборище и коне подковани!

Сваляне на книгата в Word (DOC) формат: – Село Белица – История (38MB)