Историята на с. Белица

ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В С. БЕЛИЦА, ИХТИМАНСКО

№ Махали Година на преброяването
1831 1844 1880 1893 1900 1910 1920 1926 1934 1946 1956 1965 1976
Всичко налично 574 674 1208 1750 1881 2111 2326 2395 2506 2559 1770 747 403
1 Барата 145 160 167 136 – 56
2 Бойчиновци 140 154 163 117 – 36
3 Горобиовци 136 163 146 80 – 34
4 Горостанете 105 125 133 20 – 2
5 Грозьовци 156 164 154 88 148 24
6 Градеж 286 281 281 227 – 28
7 Дорлиовци 65 66 54 22 – 8
8 Дълга нива 153 150 145 77 – 18
9 Парапандовци 104 103 106 79 – 7
10 Пауновци /само в Аздеете
през 1876 г./ 76 81 83 21 – 4
11 Средногорска /Манастира/ 69 77 76 38 – 3
12 Средищна /Черковна/ 121 133 173 121 334 105
13 Стара кошара 61 64 49 94 – 2
14 Суевци 271 260 278 258 265 6
15 Ценовци 64 72 90 15 – 2
16 Широки рът 219 208 214 153 – 8
17 Шуглеовци 224 245 247 224 – 14

Забележка:

  1. Според турския регистър от 1831 г. и 1844 г. – към мъжкото население са прибавени и толкова женско
  2. До 1956 г. при населението на Грозьовци е прибавено населението на рода Бочкарете, към Стара кошара на Каназърете, към Пауновци, на Аздеете
  3. С указ № 57 / ДВ бр. 10 от 1965 г. махалите в селата са прегрупирани в Грозьовци, Го-ростанете, Дорлиовци, Дълга нива, Пауновци, Ст. кошара и Ценовци; в Средищна- Бойчинов-ци, Горобиовци, Парапандовци, Средногорска и Широки рът, в Суевци – Барата и Градеж

СЪСТАВИТЕЛИ:
инж. Михаил Д. Генев
Атанас Ил. Атанасов
Пейчо Медаров, Владимир Зеленгоров