Историята на с. Белица

Относно снимката
Учил съм с пра-пра внука на Ганчо Генов Иванов в София, също така сме от с. Белица и двамата. Той се казва Тодор Александров Христов по баща, роден 1944 г., починал след 2000 г.
Той ми е казвал, че на тази снимка е един негов прадядо, но не знае кой е. Много пъти сме говорили за тази снимка. Тъй като съм над 70 години искам да споделя следното и това, което знам.
Отидох есента на 2016 година в музея на Васил Левски в Карлово. Купих от музея пуб-ликуваната снимка. Попитах уредниците знаят ли имената на хората от снимката. Казаха ми, че ги знаят, но казах аз на един не знаете името.
Погледнаха ме много учудено, защото за първи път идва посетител и казва, че на един не знаят името. Извикаха едно младо момче, казва се Виктор Камбов, тел.: 0885419111, който написа имената на публикуваното листче, без името на осмия човек, защото не го знаят. А осмият човек с тръбата в ръка е Ганчо Генов Иванов, роден 1837 г. в с. Белица, м. Суевци, об-щина Ихтиман.
Участник в двете легии на Раковски. Ръководител и участник в Априлското въстание не само в с. Белица.
Възстановил РК след Левски при идването на Бенковски и Делчо Уливеров.
За времето най-грамотният човек в Белица. Трасирал главната улица в с. Белица в ма-хала Черковна.
За да не остане неговото име в забрава, предлагаме името му да бъде записано в музея гр. Карлово и музея Васил Левски в Ловеч.
От признателните Беличани!

Виж страници от Историята на Белица
Владимир Зеленгоров, Иван Стоянов Иванов Парапандов, Белишки