Историята на с. Белица

СЪДЪРЖАНИЕ

на сборника “Материали за историята на с. Белица, Ихтиманско,
Софийски окръг”

 1. Пояснения 7
 2. Белица планина /Географски очерк/: 10
  Букова могила 10
  Бели камък … ………………..………………………………………………………12
  Райна чукара 15
  Вакарелските възвишения 18
  Планината 20
 3. Белица планина /скица/ 26
 4. За името на с. Белица 27
 5. Землището на с. Белица, реки и долове 28
 6. Местностите, свързани с Априлското въстание 1876 г. 31
 7. По-големи градища в землището на с. Белица 32
 8. Серсем кале от Г. Д. Баласчев /Пътепис/ 34
 9. Предание за градището Дълбочница 35
 10. Горите в землището на с. Белица 38
 11. Климат в с. Белица 40
 12. Други сведения за зимата в Белица планина 42
 13. Падането на Ихтиманската Средна гора под турско робство 43
 14. Населението на с. Белица 49
 15. Населението на с. Белица /таблица/ 55
 16. Заселищата в с. Белица /скица/ 56
 17. Заселище Белица /Средищна, Черковна/ 57
 18. Ферман за изграждането на черквата в с. Белица 64
 19. Договор за строежа на черквата в с. Белица 65
 20. Родове в заселище Белица /Средищна/ 66
 21. Родове в заселище Барата 73
 22. Родове в заселище Бойчиновци 76
 23. Родове в заселище Градеж 79
 24. Родове в заселище Панчовци 80
 25. Родове в заселище Горобиовци 85
 26. Родове в заселище Грозьовци 90
 27. Родове в заселище Горостанете 93
 28. Родове в заселище Дорлиовци 94
 29. Родове в заселище Дълга нива 95
 30. Родове в заселище Парапандовци 96
 31. Родове в заселище Пауновци 105
 32. Родове в заселище Средногорска /Манастира/ 107
 33. Родове в заселище Стара кошара 117
 34. Родове в заселище Суевци 119
 35. Родове в заселище Широкирът 149
 36. Родове в заселище Шуглеовци 161
 37. Легенда за родното място на Паисий Хилендарски 171
 38. Участие на беличени в Априлското въстание 173
 39. Края на патриота /разказ за Станоя Балабанов/
 40. Управлението на Белица след Освобождението
 41. Физически тип на беличени. Характер на беличени
 42. Здравно състояние на населението
 43. Лични имена на населението, фамилни имена и прекори
 44. Битова архитектура в с. Белица – къщи, стопански сгради и др.
 45. Храна и хранене на беличени
 46. Облекло
 47. Поминък на беличени в миналото
 48. Пътища, които свързват Белица с околните селища
 49. Водопроводи в с. Белица
 50. Начало и развой на учебното дело в с. Белица
 51. Училище в заселище Градеж
 52. Училище в заселище Грьозовци
 53. Училище в заселище Дълга нива
 54. Училище в заселище Суевци
 55. Училище в заселище Широкирът
 56. Прогимназията в с. Белица
 57. Зараждане и развитието на читалищното дело в Белица
 58. Манастири и черкви в с. Белица
 59. Основаване на кредитната кооперация в с. Белица
 60. Главни особености на белишкия говор
 61. Белишки изрази
 62. Народни песни
 63. Народна песен “Мътивир и Белица”
 64. Народна песен “Дена турци възпира”
 65. Народна песен “Хайдушка верност”
 66. Народна песен “Юнак Стойно и зли заптии”
 67. Народна песен “Неверна снаха”
 68. Белишки легенди – Деляна девойка невеста
 69. Народна песен – Смъртта на Драгоилавица
 70. Белишки поговорки и гатанки
 71. Спомени на беличени
 72. Хвалби на беличени
 73. Беличени убити във войните и беличени участници в борбата
  против войните, капитализма и фашизма
 74. Партизани в Белица
 75. Акция на Ихтиманския партизански отряд в Дълга нива
 76. Сведения от Кирил Митев за установяване новата власт
  на 9.IX.1944 г. в с. Белица
 77. Нашето стопанство /Образване на ДЗС в Белица/
 78. Пътеписи. Иречек в Белица
 79. Пътеписи. Лятно утро в Белица
 80. Пътеписи. Дивите свине и вълчицата
 81. Белица – кратко историческо описание
 82. За състезателите на сборника и техните помошници